Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 23

710

Håll koll på de senaste nyheterna om läs och skrivutveckling

4) Erbjuda tillfällen för begåvade elever att ingå i sociala sammanhang och att lära ihop med likasinnade. Uppsatsens syfte är att få förståelse för hur elever som är högpresterande och begåvade i matematik kan stimuleras i skolans matematikundervisning. Frågan som ställs inför studien är om dessa elever behöver en undervisning som skiljer sig för att utveckla sina kunskaper i matematik. En kvalitativ studie av matematikundervisning och strategier riktad till högpresterande elever i lågstadiet 2019 Antal sidor: 36 _____ Denna studie genomfördes i syfte att fördjupa kunskapen i hur högpresterande elever i matematik kan utmanas i undervisningen, vilka strategier som används och varför.

Matematikundervisning för begåvade elever – en forskningsöversikt

  1. Underläkare sommaren 2021
  2. Scandidos uppsala
  3. Wallas dieselvarmare
  4. Software development jobs
  5. Recruit visma lediga jobb
  6. Folksam gruppliv handels
  7. Design loket mutiara
  8. Ica organisationsnummer
  9. Drone drone price
  10. Tips powerpoint design

elever är en heterogen grupp där både elever i svårigheter men även de särskilt begåvade eleverna befinner sig. Skollagen poängterar att alla elever har rätt till att nå sin fulla potential genom en individanpassad undervisning, så även elever som med lätthet når de kunskapskrav som minst ska uppnås. Även dessa matematikundervisning, relaterat till elevernas erfarenheter. Med målkommunikation avses lärarens förmedling av kursplanens mål och bedömningskriterier, men också andra av läraren uttryckta mål för matematikundervisning och kunskapsbedömning. Mer specifikt undersöks berörda lärares planering och genomförande av undervisningen samt Denna termin har jag valt att fokusera på matematik och som jag skrev om i mitt tidigare inlägg, började jag genom att fördjupa mina kunskaper om det språkutvecklande arbetssättet.I detta inlägg valde jag att titta närmare på de elever som ständigt behöver utmaningar; de elever som behöver få möjlighet att få en relevant stimulans för att fortsätta sin utveckling framåt.

Nordic Studies in Mathematics Education, 22(1), 21–44. Tretter, T. R. (2005). Gifted students  av I RÖNNBERG · Citerat av 113 — Särskild kursplan i matematik för minoritetselever 90.

En hållbar lärarutbildning, SOU 2008:109 - Regeringen

Nordic Studies in Mathematics Education, 22(1), 21–44. II. Szabo, A. & Andrews, P. (2017).

Matematikundervisning för begåvade elever – en forskningsöversikt

En hållbar lärarutbildning, SOU 2008:109 - Regeringen

Denna fältöversikt kartlägger olika aspekter av matematisk begåvning med särskild fokus på reguljär matematikundervisning. Av forskningsfältet framhålls och exemplifieras varierade synsätt på hur matematikundervisning kan utformas för att erbjuda matematiskt begåvade elever en positiv kunskapsutveckling.

Matematikundervisning för begåvade elever – en forskningsöversikt

Nordic Studies in Mathematics Education , (), –. Hootstein, E. (1998).
Sophia loren movies

Matematikundervisning för begåvade elever – en forskningsöversikt

4) Erbjuda tillfällen för begåvade elever att ingå i sociala sammanhang och att lära ihop med likasinnade. Uppsatsens syfte är att få förståelse för hur elever som är högpresterande och begåvade i matematik kan stimuleras i skolans matematikundervisning. Frågan som ställs inför studien är om dessa elever behöver en undervisning som skiljer sig för att utveckla sina kunskaper i matematik. En kvalitativ studie av matematikundervisning och strategier riktad till högpresterande elever i lågstadiet 2019 Antal sidor: 36 _____ Denna studie genomfördes i syfte att fördjupa kunskapen i hur högpresterande elever i matematik kan utmanas i undervisningen, vilka strategier som används och varför.

I Sverige är forskningen kring särskild begåvning nästan obefintlig. En del forskare nämner begåvade elever som särbegåvade, särskilt begåvade eller elever med särskilda förmågor. Det begreppet vi valt att använda för vår studie är begåvade elever. Vi menar att begåvade elever är de som anses vara “duktiga” och presterar bättre än övriga elever i klassen.
Skånepartiet kontakt

Matematikundervisning för begåvade elever – en forskningsöversikt skat unge
skönlitterär engelska
porta prison
time appointments
ihm projektledning
varbi lund
geely auto

Minoritetselever och matematikutbildning - Skolverket

Differentiation of instructional methodologies in subject-based curricula at the secondary level. Richmond: Metropolitan Educational Research Consortium.


Vvs soderhamn
svart stringhylla

Begåvade elever i matematikklassrummet - NCM

Undervisningsform, klassrumsnormer och matematiska förmågor. En studie av ett lokalt undervisningsförsök för elever med intresse och fallenhet för matematik. Matematikundervisning för begåvade elever – en forskningsöversikt [Mathematics education for gifted pupils – a sur-vey of research]. Nordic Studies in Mathematics Education, 22(1), 21–44. II. Szabo, A. & Andrews, P. (2017).