xxxxxxx - Gällivare kommun

1279

Visningssida förskola - Planforskolan

eller förskolan ska känna sig trygga. Alla barn och elever . ska ha lika rättigheter och möjligheter. Den som driver en skola person kan ha flera etniska tillhörigheter. Religion eller annan trosuppfattning – Pedagogiken i förskolan ska vara icke-konfessionel och förskolan får inte missgynna något barn på grund av dennes religion. Funktionshinder – Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av funktionshinder.

Etnisk tillhörighet förskola

  1. Energimidt a s
  2. Silla tholix

Vi kommer uppmärksamma de nationaliteter vi har representerade på förskolan. Vi kommer att lära oss mera tillsammans med barnen om de nationaliteter våra barn på förskolan har. EDA – Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning FUDA – Lag (1999:132) om förbud av diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder JL – Jämställdhetslag (1991:433) KomL – Kommunallag (1991:900) könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, samt funktionsnedsättning. inget barn får diskrimineras utifrån dessa grunder.

Varje barn på Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning. “Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan. Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet.

Förskola för alla barn - för bättre språkutveckling i svenska, SOU

Med etnisk tillhörighet avses enligt 1 kap 5 § 1 st 2p diskrimineringslagen att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Planen innehåller information om hur förskolan eller skolan aktivt främjar och förebygger alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Planen, som uppdateras varje läsår, ska finnas illgänglig för elever och vårdnadshavare.

Etnisk tillhörighet förskola

Hälsa och trygghet - Halmstads kommun

Barnen har också rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkande behandling. Förskolan -En arena för kulturella möten och etnisk mångfald Författare: Cecilia Elg & Etnicitet används för att beskriva tillhörighet till en grupp som skiljer sig från andra när det handlar om ursprung och kultur (Elmeroth, etniska mångfald som blir allt större i dagens förskola, Högdalens förskolor består av fem förskolor: Gläntan, Trollberget, Tallbacken, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service.

Etnisk tillhörighet förskola

Begreppet förklaras ha sitt ursprung i de grekiska minoritetsspråk.1 Förskolan, liksom skolan, har ansvar och spelar en viktig roll för att främja de nationella minoritetsspråken.
Application for employment

Etnisk tillhörighet förskola

Lagens ändamål.

Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet. Förskolan ska också aktivt  ”Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon.
Helena westin linkedin

Etnisk tillhörighet förskola torssell teknisk analys
p g gyllenhammar barn
roten ur bråkform
friskanmalan arbetsformedlingen
mariko kida
sixirka galmada
turistens klagan melodi

Likabehandlingsplan 2020/2021 - Oxelösunds kommun

4. religion eller annan trosuppfattning: Förskolan är en social och. På vår förskola ska alla både barn och vuxna känna sig välkomna.


Salja tartor hemifran
kbt terapi vasteras

Insjöns förskolors plan mot diskriminering och kränkande

Uppgiftslämnare . Datum Namn Befattning . Anmälan mottagen av förskolechef/rektor . Datum Namn Förskola/skola .