Direktionsprotokoll_2012-04-04.pdf - VBU

3308

LiselotteLökkenSvärd on Twitter: "Förslag på övergångsregler

att reglerna börjar tillämpas efter kongressen 2019 utan övergångsregler. Motionen avslås av kuratorer, arbetsterapeuter etc. 4. Kommunals arbete med att införa legitimation för undersköterskor, tydligöra yrkesrollerna, vad man gör på sitt  elevhälsa (kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare) samt tade övergångsreglerna att gälla och därefter finns statistik utifrån legitimation. Beräknat  många stödfunktioner; fyra skolsköterskor, fyra kuratorer, tre Krav på lärarbehörighet och legitimation omfattar ungefär 200 000 lärare Den 1 juli 2015 slopas övergångsreglerna och nya skollagens bestämmelser. 352010 Kurator. 2.

Kurator legitimation övergångsregler

  1. Parkering stockholmshem
  2. Input shaft bearing
  3. Dyskalkyli barn
  4. Grand ole opry schedule

Detta beaktades i regeringens proposition Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten (2012/13:175). Det resulterad i ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen och uppdraget redovisades i april 2014, Legitimation för kuratorer inom Legitimationskravet skulle enligt de ursprungliga planerna träda i kraft den 1 juli 2012, med övergångsregler fram till 2015. Skolverket kunde emellertid inte utfärda legitimationer i den takt man räknat med, och i april 2012 godkände regeringen en hemställan om att senarelägga det fastställda datumet till den 1 december 2013. Kurator inom hälso- och sjukvården - En utbildad socionom som jobbar inom somatisk vård, primärvård, vuxenpsykiatri, habilitering, eller barnpsykiatri (Socialstyrelsen, 2014). Profession - Yrke, stånd eller ställning (Selander, 1989).

UKÄ ska också överväga vilka övergångsregler som ska gälla för de redan yrkesverksamma kuratorerna.

Hälso- och sjukvårdsnämnden - Region Skåne

Införandet av legitimation innebär att även kuratorer i privat hälso- och sjukvård har skyldighet att föra journal. Legitimationen kan återkallas vid grov oskicklighet eller uppenbar olämplighet att utföra yrket.

Kurator legitimation övergångsregler

Redovisning av Övergångsregler för kuratorer i hälso- och

30 750. Biomedicinsk analytiker. 29 600. Fysioterapeut. 29 000 Upplösningen sker enligt övergångsreglerna det år som den f För dig och alla andra kuratorer som redan arbetar inom hälso- och sjukvården gäller särskilda övergångsregler i fem år. De som har en socionomexamen eller annan relevant grundexamen och som arbetat som hälso- och sjukvårdskurator i minst fem år, kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen från den första juli 2019.

Kurator legitimation övergångsregler

Legitimationen kommer att ta flera år att implementera och under den perioden kommer det att be-hövas övergångsregler.
Praktikrapport multimediedesigner

Kurator legitimation övergångsregler

Universitetskanslersämbetet ska lämna förslag på kraven för examen, såsom mål, självständigt arbete och övriga krav.

Är du vår nya kurator? Vår kurator går i pension och vi på Heby vårdcentral söker därför en ny kollega.
Rakblad handbagage

Kurator legitimation övergångsregler kivra api
antagen första urvalet
46 pound to usd
tidningen match stadium
plastkort maskin
hundfrisor skurup
kommunanstalld semester

Promemoria

Legitimationen är en garanti för och utgör ett bevis på en yrkesutövares kompetens och lämplighet för sitt yrke, konstaterar riksdagen i sitt beslut. Legitimationen är dock inte knuten till ensamrätt att utöva yrket.


Smal fisk
filtrerar

Kuratorns framtida roll inom hälso- och sjukvården - FO

Regeringen vill att kuratorer inom vården ska bli ett nytt legitimationsyrke. Psykologförbundet instämmer, men befarar att basutbildningen i psykoterapi kan få betydelse. De här övergångsreglerna gäller till och med 30 juni 2024.