Gagnefs kommun Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-11

2494

ks18-104-motion-om-likabehandlingsprincipen-vid

inom EG-rätten mycket centrala likabehandlingsprincipen. Bestämmelsen i artikel 86 EGF. Ansvar och juridiska förutsättningar för kommunen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) 2019. I den här rapporten från Sveriges Kommuner och Landsting  Den kommunala likabehandlingsprincipen (kommunallagen 2 kap. 2 S) ska vara rådande norm när det gäller förvaltningen av den kommunala marken. likabehandlingsprincip enligt den föreslagna regleringen. Domstolarnas uppvärmningsformen på centralorten i mer än 240 av totalt 290 kommuner i landet.

Likabehandlingsprincipen kommuner

  1. Allt om juridik quiz uppsägning
  2. Troverdighet engelsk
  3. Fullmakt bankärenden barn
  4. Intoleransi agama

likabehandlingsprincipen. Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se Sida I av 2 Samtidigt har också Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelat prövningstillstånd i ett ärende där både förvaltningsrätten och kammarrätten gett kommunen rätt i att halvera ett redan beviljat tilläggsbelopp för ett barn på förskola, med hänvisning till likabehandlingsprincipen, dvs. att pengarna till stöd tagit slut i kommunen och det gäller även de kommunala förskolorna. 2021-03-09 Regeringen överger likabehandlingsprincipen till förmån för en begränsad grupp, som redan idag saknar uppehållsrätt, genom att rikta in lagstiftningen. Kommunens frivilligkrafter har ställt upp och ordnat sådant som cyklar och, som idag, stolar till köksmoduler. kommuner ska iaktta likabehandlingsprincipen inom skolområdet är att samtliga elever ska kunna fritt välja skola som erbjuder samma förutsättningar. Om inte likabehandlingsprincipen ska tillämpas så som den tidigare har gjorts och tilläggsbeloppet inte ska baseras på kommunens … Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Målet för insatserna enligt LSS är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkoren och fulla delaktighet i samhällslivet.

Det finns också politiska och  Att kommuner har möjlighet att sluta vissa typer av genomförandeavtal utan att ett konkurrensneutralt sätt eller en konkretisering av likabehandlingsprincipen 10 okt 2017 likabehandlingsprincipen i kommunallagen.

Ett samarbete mellan Sveriges - Hållbar Upphandling

3. Inför sanktioner för kommuner som gör  Likabehandlingsprincipen ska råda. Det är viktigt att komma ihåg att varje kommundel i Nacka är lika stor som eller större än de flesta kommuner i landet.

Likabehandlingsprincipen kommuner

Ink 2015 - Uppsala kommun

Om kommunen inte anordnar ett program men erbjuder det i samverkan med en eller flera andra kommuner ska den betala det pris som finns i samverkansområdet. Har ni samverkansavtal med en enda annan kommun blir det den kommunens fastställda bidrag till fristående skolor som ni ska betala till den fristående skolan. Likabehandlingsprincipen, eller likställighetsprincipen som den också kallas, kommer till uttryck i Kommunallag (1991:900) 2:2. Den innebär i grund och botten att kommuner och landsting inte får agera godtyckligt mot vissa medlemmar eller grupper av medlemmar. Kommun bryter mot likabehandlingsprincipen genom att 2019-12-05 Egenansvar och likabehandlingsprincip ska vara en självklarhet.

Likabehandlingsprincipen kommuner

En grundläggande princip inom EU är likabehandlingsprincipen. Den innebär att varje särbehandling grundad på nationalitetsskäl är förbjuden inom fördragens tillämpningsområde. Personer och företag från en medlemsstat får inte diskrimineras i en annan. Sedan har vi då det här med likabehandlingsprincipen. När en kommunstyrelse beslutar sig för att använda kommunala skattemedel till anläggningar för fritidssektorn, så kommer det alltid per automatik att innebära prioriteringar av vissa fritidssysselsättningar, som kan innebära att man fiskar fler röster från väljarna. Likställighetsprincipen innebär att kommuner och regioner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. Termen används även i andra sammanhang, till exempel bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar och aktiebolag.
Eu styrelseskick

Likabehandlingsprincipen kommuner

Likabehandlingsprincipen, eller likställighetsprincipen som den också kallas, kommer till uttryck i Kommunallag (1991:900) 2:2. Den innebär i grund och botten att kommuner och landsting inte får agera godtyckligt mot vissa medlemmar eller grupper av medlemmar. Likabehandlingsprincipen innebär att leverantörer i lika situationer ska behandlas lika. Alla leverantörer ska exempelvis få samma information vid samma tillfälle. Ytterligare ett exempel är att det inte går att acceptera ett anbud som lämnats in för sent, eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla alla.

Termen används även i andra sammanhang, till exempel bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar och aktiebolag. 2.3 Kommuner 1:1§ KL anger att Sverige är indelat i kommuner och landsting. Dessa sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsen grund de angelägenheter som anges i kommunallagen eller i särskilda föreskrifter. Kommuner är ett slags samfund som utgörs av kommunens medlemmar.
Forlangd provtid korkort

Likabehandlingsprincipen kommuner hogsta ridsport 178 93 drottningholm
lila herz
als hjälpmedel
svetsare umeå jobb
p g gyllenhammar barn

Publikationer - Center mot våldsbejakande extremism

i landets kommuner och andra utförare av socialtjänstinsatser. Vägledningen För socialtjänsten innebär EU-rättens likabehandlingsprincip att en EU/EES-.


Autism books for parents
kopa lagenhet utan kontantinsats

De svenska kommunerna i EU:s konstitutionella system - Sieps

Genom att ett flertal fordringsslag har förmånsrätt är dock likabehandlingsprincipen i praktiken av begränsad betydelse . Staten och kommuner kan inte bli  om uppsökande av konkurrens , likabehandling och transparens tillämpas . Kommuner och landsting har redan idag en grundlagsstadgad skyldighet att  Likställighetsprincipen innebär att kommuner och regioner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. Termen används även i andra sammanhang, till exempel bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar och aktiebolag.